Bio

Kateřina Nová vystudovala obory management v kultuře na brněnské Masarykově univerzitě a hudební vědu na Karlově univerzitě. Zde také pokračuje v doktorském studiu. Vedle univerzitního vzdělání absolvovala roční výzkumný pobyt v Indonésii či Kurz muzejní propedeutiky. V letech 2005-2010 pracovala v Institutu Bohuslava Martinů, s nímž částečně spolupracuje dodnes (např. studentský projekt Wikipedie). Od roku 2010 působí v Národním muzeu – Muzeu Antonína Dvořáka na pozici kurátorky, později zástupce vedoucí a v současnosti jako vedoucí muzea. Ve své muzejní i vědecké práci se věnuje především osobnosti Antonína Dvořáka a české hudbě 19. a 20. století, a to jak přípravami expozic, kurátorskou správou sbírky, tak publikační a vědeckou činností. V projektu Nový fonograf se Kateřina stará především o administraci veřejných zakázek a koordinaci aktivit s Národním muzeem v rámci interních systémů. Od roku 2019 se potom do projektu zapojí i jako vědecký pracovník.

Publikace

 • NOVÁ, Kateřina. Gamelan jako tradiční útvar balinéské hudby. Opus Musicum, r. 41, 2009, č. 2, s. 39-43, ISSN 0862-8505.

 • NOVÁ, Kateřina. Novinář a recenzent Otakar Šourek. Musicalia, 2011, r. III, č. 1-2, s. 79-84, ISSN 1803-7828.

 • Velická, Eva, ed. Antonín Dvořák: publikace u příležitosti výstavy Antonín Dvořák, Národní muzeum – České muzeum hudby = publication on the occasion of the exhibition Antonín Dvořák, National Museum – Czech Museum of Music: 8.6.2011-29.2.2012. 1. vyd. [Praha]: Národní muzeum, 2011.

 • NOVÁ, Kateřina. Sondy do vztahu Václava Talicha a Otakara Šourka na pozadí jejich vzájemné korespondence, Hudební věda, r. 49 (2012), č. 3, s. 301-320, ISSN 0018-7003.

 • NOVÁ, Kateřina. Příběhy předmětů z Muzea Antonína Dvořáka. 3. Antonín Dvořák a sláva. Harmonie, červenec 2014, s. 30-32, ISSN 1210-8081.

 • NOVÁ, Kateřina. Příběhy předmětů z Muzea Antonína Dvořáka. 6. Dvořákův jubilejní rok 1941. Harmonie, říjen 2014, s. 29-31, ISSN 1210-8081.

 • NOVÁ, Kateřina. Dvořákův jubilejní rok 1941. Musicalia, č. 1-2, 2014, r. VI, s. 39-52

 • NOVÁ, Kateřina. Josef Jan Kovařík – neznámé osudy Dvořákova amerického sekretáře. Opus Musicum, 2014, č. 5, r. 46, s. 6-21, ISSN 0862-8505.

 • NOVÁ, Kateřina. Otakar Šourek (1883 – 1956) – nedoceněná postava českého hudebního života. Musicologica Brunensia, r. 50, č. 1, s. 177-194, ISSN 1212-0391.

 • NOVÁ, Kateřina. Celestin Rypl – symfonik života a smrti. In: KLIMEŠ, Ivan, WIENDL, Jan (ed.). Kultura a totalita III. Revoluce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015.

 • NOVÁ, Kateřina. Celestin Rypl – osud neznámého skladatele (1. část). Opus Musicum, č. 5, roč. 48, 2016, s. 25-36.

 • NOVÁ, Kateřina. Celestin Rypl – osud neznámého skladatele (2. část). Opus Musicum, č. 6, roč. 48, 2016, s. 6-22.

 • Nová, Kateřina, ed. a Vejvodová, Veronika, ed. Nejraději mne tituloval indiánem: americké vzpomínky na Antonína Dvořáka. Překlad Adam Prentis. Praha: Národní muzeum, 2016.