Bio

  • 221 663 147

  • Michal.Hora@nkp.cz

Michal Hora pracuje 35 let v Národní knihovně ČR v Praze (NK). Absolvoval studia muzikologie a knihovnictví, která zakončil publikovanými pracemi o roli fyzických nosičů hudby v dějinách kultury a o vlivu způsobů záznamu a šíření hudby na hudbu samou. Do roku 1990 pracoval v NK v Hudebním oddělení, kde se podílel na různých hudebně knihovnických činnostech od akvizice a zpracování po bibliografické a referenční služby. Díky společenské změně po roce 1989 dostal šanci stát se členem vedení knihovny, kde pracoval především v organizačních a manažerských pozicích až do roku 2005. Byl mj. předsedou organizačních výborů mezinárodních konferencí IAML (1991) a LIBER (1999) v Praze. Byl také členem krizového štábu NK v Klementinu při povodních v roce 2002. V roce 2006 se vrátil k odborné práci. Šíři svých zájmů uplatnil v letech 2006-2010 při analýze a dokumentaci sbírky vzácných moderních bibliofilií. Od roku 2011 se věnuje mj. budování příručních fondů studoven NK. Zároveň se od roku 2015 vrací k tematice zvukových dokumentů v různých aspektech oblasti. Kromě dílčích úkolů v projektu Nový fonograf působí jako supervizor projektu.