Bio

  • barbora.benetkova@novyfonograf.cz

Barbora Mašek Benetková v roce 2020 dokončila doktorské studium na VŠCHT Praha v oboru Technologie restaurování  se zaměřením na těkavé organické látky vznikající během degradace papíru a dalších lignocelulózových materiálů. Od roku 2020 se podílí na projektu Nový fonograf, kde pracuje jako technolog restaurování. V rámci projektu zařizuje a spoluinterpretuje chemické analýzy materiálového složení zvukových nosičů, zabývá se problematikou dlouhodobého uložení a degradace mechanických zvukových záznamových prostředků.