Bio

  • bohus.ziskal@gmail.com

Bohuš Získal má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vytváření, zpracování a správy audiovizuálního obsahu. Navrhoval televizní grafiku a vytvářel speciální filmové efekty v U.P.P., v České televizi působil jako vedoucí grafického centra, Dále se specializoval na audiovizuální technologie, ve společnostech Visual Connection a Povys se podílel na návrhu a dodávkách technologií pro televizní stanice v ČR i v zahraničí. Aktuálně se zaměřuje na oblast dlouhodobého uchování multimediálního obsahu pod hlavičkou sdružení CESNET, ve spolupráci s Institutem intermédií ČVUT FEL pracuje na dalších projektech podpořených v rámci NAKI, rovněž v této oblasti spolupracuje s Hudebním informačním střediskem. Dlouhodobě se věnuje publicistice, píše odborné články a účastní se různých uměleckých projektů v technických i kreativních rolích. Důležitou součástí jeho aktivit je vzdělávání, přednášel na FF UK, VŠUP, FAMU a ČVUT FEL, v současnosti působí jako Principal Lecturer na Prague College.

Publikace