Bohuš Získal

Bio

  • bohus.ziskal@gmail.com

Bohuš Získal má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vytváření, zpracování a správy audiovizuálního obsahu. Pro Českou televizi vytvořil řadu znělek a upoutávek a působil zde jako vedoucí grafického centra, později se přesunul směrem k technologickým řešením. V roli systémového integrátora a projektového manažera se podílel na návrhu a dodávkách technologií pro televizní stanice v ČR i v zahraničí. Aktuálně se zaměřuje na oblast dlouhodobého uchování multimediálního obsahu, ve spolupráci se sdružením CESNET, Institutem intermédií ČVUT FEL a Národním filmovým archívem se účastní projektu Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění, rovněž v této oblasti spolupracuje s Hudebním informačním střediskem. Zároveň se dlouhodobě věnuje publicistice, píše odborné články a účastní se různých uměleckých projektů v technických i kreativních rolích. Důležitou součástí jeho aktivit je vzdělávání, přednášel na FF UK, VŠUP, FAMU a ČVUT FEL, v současnosti působí jako Principal Lecturer na Prague College.

Publikace