Bio

Kateřina Figarová je studentkou třetího ročníku v ateliéru Aplikované a reklamní fotografie MgA. Jiřího Thýna a MgA. Václava Kopeckého, na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. V rámci svého studia momentálně absolvuje stáž v ateliéru Oděvního a textilního designu Jana C. Löbla.

Pracuje též jako fotografka na volné noze. V rámci projektu Nový fonograf se zaměřuje na obrazovou digitalizaci zvukových dokumentů. Pracuje v profesionálně vybaveném fotostudiu, umístěném v budově Českého muzea hudby. Zajišťuje, aby pořizované  snímky etiket gramofonových desek, či jiných historických zvukových dokumentů byly zachyceny tonálně i barevně v co nejvěrnější kvalitě.