Bio

Ing. Martin Lhoták pracuje od roku 1997 v Knihovně Akademie věd ČR (KNAV), kde nejprve 10 let zastával funkci vedoucího oddělení IT a následně byl po dvě pětiletá funkční období ředitelem této knihovny. V současnosti zastává funkci zástupce ředitelky KNAV pro výzkum, vývoj a technologie.

Martin Lhoták je odpovědný za zřízení Digitalizačního centra KNAV, které je v provozu od roku 2003 a zaměřuje se na vývoj open source řešení pro zpřístupnění, produkci a archivaci digitálních dokumentů – Kramerius, ProArc, ARCLib. Dlouhodobě se podílí na realizaci Centrálního portálu českých knihoven – Knihovny.cz. V souvislosti s vědeckými publikačními výstupy inicioval přijetí Politiky otevřeného přístupu AVČR a zřízení institucionálního repozitáře AV ČR.

Zapojil se též do hodnocení vědeckých institucí, kde se specializuje na bibliometrii a v poslední době se zaměřuje také na projekty v oblasti vytváření infrastruktur pro digital humanities prostřednictvím projektů INDIHU a DESIR/DARIAH.

Open source software projekty

Publikace

Selected Research Outputs – Software and Pilot Prototypes