Bio

Michal Lorenz je zástupcem vedoucího Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje předměty zaměřené zvláště na informační vědu. Zabývá se tématem informačních praktik, anotačního chování, infrastrukturními studii, digital humanities a informační etikou. Participoval mj. v projektu ERNIE: Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (2012-2015), DALAB: Design Thinking Action Lab 2016: otevřenost, zodpovědnost, iniciativa (2016), DISRI: Design Thinking Action Lab 2017: informační chování a aplikovaný design (2017). Aktuálně (2018) je řešitelem Analýzy požadavků uživatelů výzkumných infrastruktur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Následně bude spoluřešitelem Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH. Ve spolupráci s nakladatelstvím Nová Beseda a Univerzitou Palackého v Olomouci se podílí na řešení projektu Interaktivní odborné knihy – redefinice elektronického publikování v oblasti nonfikce. Jeho podíl na projektu Nový fonograf zahrnuje výzkumnou činnost a výuku.