Bio

Petra Mišáková je knihovnicí s pětatřicetiletou letou praxí katalogizátorky. Pracovala v odděleních katalogizace v Státní vědecké knihovně v Ústí nad Labem, Městské knihovně v Děčíně, Přírodovědecké knihovně Univerzity Karlovy v Praze, v knihovně 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a Národní knihovně ČR. Vedla knihovnu Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka i knihovnu soukromé VŠ CMI-ESMA Praha. V roce 2009 absolvovala výcvik v Gestalt terapie pro sociální pracovníky a výcvik v Telefonické krizové intervence. Desátým rokem pracuje jako konzultant na linkách důvěry (Dětské krizové centrum, Linka pro rodinu a dítě, Senior telefon a Bílý kruh bezpečí v Praze).