Bio

Petra Mišáková je knihovnicí s téměř 40ti letou praxí katalogizátorky. Pracovala v odděleních katalogizace ve Státní vědecké knihovně v Ústí nad Labem, v Městské knihovně v Děčíně, Přírodovědecké knihovně Univerzity Karlovy v Praze, v knihovně 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a Národní knihovně ČR. Vedla knihovnu Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka i knihovnu soukromé VŠ Czech Management Institute-ESMA Praha.

Petra je členem pracovního týmu Nového fonografu od jeho vzniku. Ke spolupráci byla přizvána po předchozím podílení se na projektu VISK 5, v rámci kterého byly rekatalogizovány šelakové gramofonové desky Českého muzea hudby. V Národním muzeu Českém muzeu hudby zvládla  zaevidovat 24 tisíc šelakových desek v rámci projektu Internet Archive.

V letošním roce přispěla do katalogu Národního muzea-Českého muzea hudby katalogizací více jak 1000 záznamů fonoválečků, celé sbírky R.A. Dvorského a dále podílí se na pilotním projektu katalogizace sbírky Keworka Marouchiana.

Průběžně eviduje nově nalezené fonoválečky a další historické zvukové nosiče, které „objeví“ její kolegové v „terénu“. Velmi si pochvaluje flexibilitu celé práce. Nafocenou sbírku může prakticky okamžitě katalogizovat nebo evidovat na základě , domluvy o postupu a metodě s kurátory jednotlivých sbírek. Pro dny budoucí ji čeká práce na katalogizaci více jak 600 šelakových desek sbírky Národního divadla, kterou bude zpracovávat pro divadelní oddělení Národního muzea do „divadelního“ katalogu.

Petra již patnáct let pracuje také jako konzultant na linkách důvěry (Dětské krizové centrum, Linka pro rodinu a dítě, Senior telefon, Bílý kruh bezpečí a Centrum krizové intervence v Praze).