Bio

  • zuzana.petraskova@nkp.cz

Zuzana Petrášková vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Již během studia spolupracovala s hudebním oddělením Národní knihovny. Od roku 1987 je odborným pracovníkem knihovny a od roku 1998 vedoucím hudebního oddělení. Vedla pracovní tým studentů muzikologie a externích spolupracovníků hudebního oddělení pro práce na soupisu hudebních pramenů. Byla předsedkyní České národní skupiny IAML a nadále s touto asociací spolupracuje jako tajemnice. Od roku 2000 byla garantem několika projektů VaV Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy a v této činnosti pokračuje i nyní v rámci institucionálního výzkumu NK ČR v oblasti Hudební věda. Koordinovala práce na projektu Bibliotheca Sonans – součásti programu Culture 2000. Je garantem projektu VISK 6 –digitalizace vzácných hudebních rukopisů a spolupracuje na tvorbě informační brány pro hudbu. Vede českou redakci RISM – mezinárodního soupisu hudebních pramenů. V projektu NAKI – Nový fonograf zastává úlohu garanta pro práce konané v Národní knihovně.