Předmět vyučuje Mgr. Michal Konečný na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vždy v jarním semestru. První běh byl realizován v r. 2019. Předmět je otevřen studentům Katedry informačních studií a knihovnictví.

Kurz je realizovaný na Katedře informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Probíhá v jarních semestrech formou přednášek, cvičení a workshopů pod vedením Mgr. Michala Konečného, analytika a konzultanta dlouhodobě se věnujícího digitálnímu kurátorství, který aktuálně pracuje pro společnost 24i Media. Cílem předmětu je představit principy kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací, naučit studující používat nástroje digitálního kurátorství a tvořit strategii dlouhodobého uchovávání digitálních fondů a sbírek. V rámci kurzu studenti získávají praxi jako konzultanti digitálního uchovávání a pod vedením lektora vypracovávají strategie pro konkrétní paměťové instituce na území ČR.

Kurz Digitální kurátorství na FF MU: https://is.muni.cz/auth/predmet/phil/jaro2021/ISKB49

Struktura kurzu:

 1. Principy kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací
 2. OAIS a digitální archivy
 3. Digitální objekty a jejich vlastnosti
 4. Strategie dlouhodobé ochrany digitálních informací
 5. Standardy pro dlouhodobé uchovávání
 6. Nástroje dlouhodobého uchovávání
 7. Cvičení s nástroji používanými při dlouhodobém uchovávání
 8. Příjem, správa a zpřístupnění dat
 9. Role osvěty a komunikace při prosazování politik dlouhodobé ochrany
 10. Plánování digitálního archivu
 11. Řízení a správa digitálního archivu
 12. Cvičení – změna způsobu dlouhodobého uchovávání ve vybrané instituci

Další informace zde.