Digitalizace kulturního dědictví

Úvodní stránka/Digitalizace kulturního dědictví

Tento předmět se bude vyučovat v podzimním semestru 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity pod kódem VIKBB78. Vyučující jsou PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. a PhDr. Martin Krčál, DiS. Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Kurz realizovaný Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity je součástí certifikované specializace Digitální kurátorství. Kurz probíhá v podzimních semestrech formou přednášek zvaných expertů na problematiku digitalizace sbírek, fondů a kulturního dědictví ve správě paměťových institucí. Jeho součástí jsou exkurze do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Českého muzea hudby při Národním muzeu a Webarchivu Národní knihovny. Záznamy vybraných přednášek budou volně dostupné na YouTube kanálu Národního muzea. Cílem kurzu je představit problematiku digitalizace sbírek kulturního dědictví a jejich dlouhodobého a uchovávání, včetně shromažďování informací souvisejících s těmito sbírkami a zpřístupnění pro účely veřejné prezentace, vzdělávání a dalšího použití ve výzkumu a kulturních činnostech.

Přehled přednášek předmětu 

ÚVOD

1. Místo kulturního dědictví v informačních studiích.
2. Historický vývoj péče o kulturní dědictví; vybrané teorie, základní terminologie a zdroje.

EVIDENCE
3. Typy institucí kulturního dědictví, dokumentační strategie a zásady hodnocení archivů a sbírek.
4. Dokumentování nehmotného kulturního dědictví.
5. Organizace informací – úvod do nástrojů a metodik.

OCHRANA
6. Strategie digitálního uchování – kontexty uchování (sociální, historické, právní, administrativní, technologické).
7. Zachování hmotné kultury, Exkurze (konzervátorské laboratoře).
8. Zachování digitálních dokumentů.
9. Ochrana zvukových a vizuálních materiálů, udržitelnost. Exkurze (Národní muzeum).

DIGITALIZACE
10. Kurace: Popis kolekcí, interpretace sbírek: artefakty a dokumentace.
11. Digitální humanitní vědy.
12. E- infrastruktura humanitních věd – technologická architektura.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ
13. Marketing a management kulturního dědictví, prezentace a management návštěvníků.

 

Bližší informace o předmětu naleznete zde.