Digitalizace kulturního dědictví

Předmět se vyučuje vždy v podzimním semestru od roku 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Je realizovaný na Katedře informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity  Předmět je otevřen studentům libovolného oboru. Probíhá formou přednášek zvaných expertů na problematiku.

Součástí předmětu jsou exkurze do Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a do Českého muzea hudby  při Národním muzeu. Cílem kurzu je představit problematiku digitalizace sbírek kulturního dědictví a jejich dlouhodobého uchovávání, včetně shromažďování informací souvisejících s těmito sbírkami a zpřístupnění pro účely veřejné prezentace, vzdělávání a dalšího použití ve výzkumu a kulturních činnostech.

Přehled přednášek předmětu 

ÚVOD

1. Místo kulturního dědictví v informačních studiích.
2. Historický vývoj péče o kulturní dědictví; vybrané teorie, základní terminologie a zdroje.

EVIDENCE
3. Typy institucí kulturního dědictví, dokumentační strategie a zásady hodnocení archivů a sbírek.
4. Dokumentování nehmotného kulturního dědictví.
5. Organizace informací – úvod do nástrojů a metodik.

OCHRANA
6. Strategie digitálního uchování – kontexty uchování (sociální, historické, právní, administrativní, technologické).
7. Zachování hmotné kultury, Exkurze (konzervátorské laboratoře).
8. Zachování digitálních dokumentů.
9. Ochrana zvukových a vizuálních materiálů, udržitelnost. Exkurze (Národní muzeum).

DIGITALIZACE
10. Kurace: Popis kolekcí, interpretace sbírek: artefakty a dokumentace.
11. Digitální humanitní vědy.
12. E- infrastruktura humanitních věd – technologická architektura.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ
13. Marketing a management kulturního dědictví, prezentace a management návštěvníků.

 

Bližší informace o předmětu naleznete zde.