Early Czech Recordings Across the Atlantic: Prague to Chicago

Přečtěte si o historii českých zvukových nahrávek v USA. Článek Filipa Šíra publikovaný v půlročníku Slovo National Czech & Slovak Museum & Library vám přiblíží historické okolnosti vzniku nahrávek, nahrávacích společností a nastíní příběhy, které doposud zůstávaly skryté.