Filip Šír

Bio

Filip Šír, DiS. je koordinátor digitalizace zvukových dokumentů v Oddělení digitalizace a nových médií Národního muzea. Od roku 2012 se zaměřuje na komplexní řešení problematiky zvukových dokumentů, od principů péče o zvukové dokumenty po metodiku jejich digitalizace. Je členem různých odborných společností, například prestižní International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA). V roce 2016 obdržel v rámci týmu Virtuální národní fonotéky Cenu INFORUM 2016 (ocenění Virtuální národní fonotéky) za nejvýznamnější a nejlepší český produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou oblast. V roce 2017 společně s Gabrielem Gösselem získali cenu ARSC Certificate of Merit (Best Historical Research on General Recording Topics) za přínos historickému výzkumu za publikaci Recorded Sound in Czech Lands. V roce 2018 přednášel v Eda Kuhn Loeb Music Library Harvardské univerzity a na New York University. Řídil dvoudenní odborný workshop ve Fonoteca Nacional de México. Momentálně je hlavním řešitelem projektu Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie a věnuje se také výzkumu zvukových pramenů české emigrace do USA v pozdním 19. a raném 20. století.

Publikace

 • ŠÍR, Filip. Role místních knihoven v dnešní době. Čtenář, 2012, 64(12), s. 441. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://ctenar.svkkl.cz/clanky/2012-roc-64/12-2012.htm

 • ŠÍR, Filip. Šest tisíc kilometrů za knihovnami v Kanadě a USA. Čtenář, 2012, 64(5), s. 184-186. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://ctenar.svkkl.cz/clanky/2012-roc-64/5-2012.htm

 • ŠÍR, Filip. Cesta z Prahy do Culpeperu, aneb, Kongresová knihovna trochu jinak. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2013, 65(10), s. 370-373. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/65

 • ŠÍR, Filip. Zkušenosti ze zahraničních knihoven: Nahrát, nebo nenahrát? To je to, oč jde! Aneb v Americe se jede vše!. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online], 2013, 27(3) [cit. 2020-07-05]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: https://duha.mzk.cz/clanky/zkusenosti-ze-zahranicnich-knihoven-nahrat-nebo-nenahrat-je-oc-jde-aneb-v-americe-se-jede-vse

 • ŠÍR, Filip. Dojmy z veřejné knihovny ve Vancouveru. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online], 2013, 17(10) [cit. 2020-07-05]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/dojmy-z-verejne-knihovny-ve-vancouveru

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR (eds.). Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7051-203-6. Dostupné z: https://archive.org/details/ceskykatalognahravekgramofonove

 • ŠÍR, Filip a Petr ŽABIČKA,  Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek a dalších zvukových dokumentů pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014 [online]. Dostupné z: https://invenio.nusl.cz/record/363475/files/nusl-363475_1.pdf

 • ŠÍR, Filip. The British Library – jiný úhel pohledu. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online], 2014, 18(2) [cit. 2020-07-05]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/the-british-library-jiny-uhel-pohledu

 • ŠÍR, Filip a Kateřina ŠÍROVÁ VOJÍŘOVÁ. Projekt Digitalizace dlouhohrajících desek v Městské knihovně v Praze. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(2), s. 54-58. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/47

 • ŠÍR, Filip. Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2014, 6(1) [cit. 2020-07-05]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11222.digilib/133804

 • ŠÍR, Filip. Stáž v Britské knihovně v Londýně. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(4), s. 152-154. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/49

 • ŠÍR, Filip a ŽABIČKA, Petr. Virtuální národní fonotéka. Knihovna plus [online], 2014, 10(2) [cit. 2020-07-05]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus142/sir.htm

 • ŽABIČKA, Petr a ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka jako projekt Moravské zemské knihovny v Brně. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy [online], 2014, 28(3) [cit. 2020-07-05]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: https://duha.mzk.cz/clanky/virtualni-narodni-fonoteka-jako-projekt-moravske-zemske-knihovny-v-brne

 • HOROVÁ, Iva, Veronika MORAVČÍKOVÁ a Filip ŠÍR. Zvukové dokumenty nejen v paměťových institucích – náš společný problém. In: Itlib: Informačné technológie a knižnice [online]. 2015, č. 4 [cit. 2020-07-05]. ISSN 1336-0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/4/zvukove-dokumenty-nejen-v-pametovych-institucich-nas-spolecny-problem.html?page_id=3075

 • HOROVÁ, Iva a Filip ŠÍR. Zachraňme naše zvukové dědictví, aneb, Co můžeme nabídnout našim uživatelům?. Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 189-196 [cit. 2020-07-05]. ISSN 1805-6970. ISBN 978-80-86249-75-9. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf

 • HOROVÁ, Iva a Filip ŠÍR. Zachraňme naše zvukové dědictví, aneb, Co můžeme nabídnout našim uživatelům?. Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 189-196 [cit. 2020-07-05]. ISSN 1805-6970. ISBN 978-80-86249-75-9. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf

 • ŠÍR, Filip. Terénními projekty k Virtuální národní fonotéce. Inflow: information journal [online], 2015, Červenec [cit. 2020-07-05]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/printpdf/12798

 • ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka, aneb, Starý zvuk nerezaví. Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy, 2015, 29(2), s. 38. ISSN 0862-1985. Dostupné také z: https://duha.mzk.cz/clanky/virtualni-narodni-fonoteka-aneb-stary-zvuk-nerezavi

 • ŠÍR, Filip. Virtuální národní fonotéka, aneb, Starý zvuk nerezaví. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2015, 67(9), s. 334. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/41.

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Recorded Sound in Czech Lands 1900-1946. 1. edition. Brno: The Moravian Library, 2016. 205 stran. ISBN 978-80-7051-218-0. Dostupné také z: https://archive.org/details/recordedsoundinczechlands

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Gramatika etiket gramofonových desek: pomůcka pro katalogizaci historických desek z let 1900-1946. Praha: Národní muzeum, 2016. 80 stran. ISBN 978-80-7036-517-5. Dostupné z: https://archive.org/details/gramatika_etiket

 • HOROVÁ, Iva, Helena NOVOTNÁ a Filip ŠÍR. Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí. In: INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 24.-25. května 2016 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2016. Dostupné z: https://www.inforum.cz/pdf/2016/sir-filip.pdf

 • HOROVÁ, Iva a Filip ŠÍR. Zvukové dokumenty pro všechny. Zn. Za málo peněz. Knihovny současnosti 2016 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2016. s. 163-170 [cit. 2020-07-05]. ISSN 1805-6970. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pdf

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. The Catalogues of Record Companies of the Early 20th Century. The Grey Journal (TGJ) : An international journal on grey literature; GreyNet International, Grey Literature Network Service. Amsterdam: TextRelease, 2017. 51-55. ISSN 1574-180X (PDF).

 • ŠÍR, Filip a HORA, Michal. Paměťové instituce a historické zvukové dokumenty – zásadní projekt Národního muzea v programu MK ČR NAKI II 2018-2022. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum, 2018, 63(1-2), s. 61-62. ISSN 2570-6861. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/publikace/publikace-download.php?name=File1&dir=archiv&table=tabPublikaceArchiv&id=5191.

 • ŠÍR, Filip. IASA a její spolupráce s Českou republikou. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, 70(4), s. 125-127. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/56.

 • HORA, Michal, GÖSSEL, Gabriel a ŠÍR, Filip. Česká kniha oceněná v Americe. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, 70(4), s. 130-131. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/56.

 • ŠÍR, Filip a Renáta SALÁTOVÁ. Rozhovor s Filipem Šírem. Knihovna plus [online], 2018, 14(mimořádné číslo) [cit. 2020-07-05]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/archiv/mimoradne-cislo-2018/informace-a-konference/rozhovor-s-filipem-sirem.

 • GÖSSEL, Gabriel et al. Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2019, 11(2) [cit. 2020-07-04]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/ProIn2019-2-4.