Filip Šír

Bio

 Filip Šír, DiS. je koordinátor digitalizace zvukových dokumentů v Oddělení digitalizace a nových médií Národního muzea. Od roku 2012 se zaměřuje na komplexní řešení problematiky zvukových dokumentů, od principů péče o zvukové dokumenty po metodiku jejich digitalizace. Je členem různých odborných společností, například International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) nebo americké Association for Recorded Sound Collections (ARSC).

V roce 2016 obdržel v rámci týmu Virtuální národní fonotéky Cenu INFORUM 2016 (ocenění pro Virtuální národní fonotéku). V roce 2017 společně s Gabrielem Gösselem získali cenu ARSC Certificate of Merit (Best Historical Research on General Recording Topics) za přínos historickému výzkumu za publikaci Recorded Sound in Czech Lands.

V roce 2018 přednášel v Eda Kuhn Loeb Music Library Harvardské univerzity a na New York University. Řídil dvoudenní odborný workshop ve Fonoteca Nacional de México. Pravidelně prezentuje na zahraničních konferencích.

Od roku 2019 je hlavním řešitelem projektu Národního muzea Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie.  V této roli je odpovědný za veškeré výstupy projektu, spolupracuje s partnerskými institucemi (Masarykova univerzita, Národní knihovna a Akademie věd) a podílí se na řešení všech souvisejících úkolů, včetně dlouhodobé udržitelnosti týmu odborníků, který se kolem projektu podařilo vytvořit.

Kromě toho se věnuje také výzkumu zvukových pramenů české emigrace do USA v pozdním 19. a raném 20. století. V této souvislosti řeší téma nahrávek Voskovce a Wericha v USA, prodejců gramofonových desek pro krajany v USA apod.

Publikační činnost a aplikovaný výzkum (výběr)

Monografie

 • BACHTÍKOVÁ, Adéla, Gabriel GÖSSEL a Filip ŠÍR. Sto plus jedna etiketa. Nahrávky na gramodeskách z éry mechanického záznamu zvuku 1900–1926. Praha: Národní muzeum, 2019. 228 stran. ISBN 978-80-7036-616-5.

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Bohemia on Records: Early Czech Sound Recordings in the USA = Krajané za velkou louží: historické české nahrávky v USA. Praha: Národní muzeum, 2018. 115 stran. ISBN 978-80-7036-565-6.

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Gramatika etiket gramofonových desek: pomůcka pro katalogizaci historických desek z let 1900-1946. Praha: Národní muzeum, 2016. 80 stran. ISBN 978-80-7036-517-5.

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Recorded Sound in Czech Lands 1900-1946. 1. edition. Brno: The Moravian Library, 2016. 205 stran. ISBN 978-80-7051-218-0.

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR, (eds.). Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930-1946. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7051-203-6.

Certifikované metodiky 

 • ALLEN, Anthony, Helena NOVOTNÁ, Martin MEJZR a Filip ŠÍR. Manipulace s historickými zvukovými nosiči a jejich ochrana : základní podmínky a postupy dlouhodobé fyzické ochrany fonografických válečků a standardních gramofonových desek. Praha: Národní muzeum, 2019. Dostupné také z: https://novyfonograf.cz/wp-content/uploads/2020/06/2020-metodika-osvedceni-1.pdf

 • ŠÍR, Filip a Petr ŽABIČKA. Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek a dalších zvukových dokumentů pro paměťové instituce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2014. Dostupné také z: http://goo.gl/kt0sr5.

Funkční vzorek

 • MEJZR, Martin a Filip ŠÍR. Ochranný kotouč etiket gramofonové desky. Praha: Národní muzeum, 2019 (rok uplatnění).

 • STUDNIČNÝ, Michal a Filip ŠÍR. Specializovaný nástroj na uchycení gramofonových desek. Praha: Národní muzeum, 2018 (rok uplatnění 2019).

Studie a články 

 • GÖSSEL, Gabriel, Martin MEJZR, Michal STUDNIČNÝ a Filip ŠÍR. Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2019, 11(2) [cit. 2020-07-08]. ISSN 1804-2406.

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. Texty populárních písní z období protektorátu. Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. Lucie Antošíková (ed.). Academia, Praha 2017. ISBN 978-80-200-2803-7.

 • OSTRÁKOVÁ, Natalie a Filip ŠÍR. Zvukové dokumenty ve fondech paměťových institucí v kontextu dlouhodobého uchovávání v ČR. Přípravná studie NK ČR k možnosti dlouhodobého uložení digitalizovaných dat. Knihovna: knihovnická revue. 2017, 28(1), 5–19. ISSN 1801-3252. Dostupné také z: https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2017-1/recenzovane-prispevky/zvukove-dokumenty-ve-fondech-pametovych-instituci-..

 • GÖSSEL, Gabriel a Filip ŠÍR. The Catalogues of Record Companies of the Early 20th Century. The Grey Journal (TGJ): An international journal on grey literature. Amsterdam: GreyNet International, Grey Literature Network Service, TextRelease, 2017. 51-55. ISSN 1574-180X (PDF).

 • HOROVÁ, Iva, Helena NOVOTNÁ a Filip ŠÍR. Za málo peněz hodně muziky aneb co se děje v oblasti zvukových dokumentů u nás i v zahraničí. In: INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 24.-25. května 2016 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2016. Dostupné z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2016/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.

Prezentace

Přejít nahoru