Tradiční festival k poctě Karla Hašlera

V neděli 26. 9. se v Libčicích nad Vltavou uskutečnil již 8. ročník hudebního festivalu k poctě písničkáře Karla Hašlera.

Návštěvníky čekal bohatý hudební program v podání kapel Staropražští pardálové, Strahovanka a Frajéři z galérky, vystoupil také zpěvák a imitátor Vladimír Hron. Na přípravách se podíleli též žáci libčické Základní školy Karla Hašlera, kteří přichystali výzdobu. Mezi čestnými hosty pak nechyběly dámy Hana Hašlerová s dcerou Lucií Piherovou.

Za projekt Nový fonograf přijal pozvání Filip Šír, který návštěvníkům pustil dobové historické nahrávky ze sbírek Národního muzea. Návštěvníci tak mohli slyšet hlas Karla Hašlera a připomenout si dobu starých šelakových desek.

Podrobnou zprávu o průběhu festivalu si můžete přečíst na webu Libčických křižovatek.