Projekt Nový fonograf v hledáčku časopisu Harmonie

Článek Dity Hradecké se věnuje projektu Nový fonograf. Popisuje základní aspekty ochrany historických zvukových nosičů jako jsou fonografické válečky a vinylové desky. Cílem projektu je kromě archivace, také získání a využití speciálních zařízení (jako např. Endpoint) a vytvoření nových metodik k přehrání, popisu a digitalizaci zvukových nosičů a záznamů na nich. V rámci projektu by mělo dojít ke zpřístupnění co nejširšího spektra zvukových nahrávek uchovaných jak v paměťových institucích tak v soukromých sbírkách široké veřejnosti. Nemenším cílem je popularizace celé problematiky vývoje záznamu zvuku v českém prostředí.

Citace: HRADECKÁ, Dita. Nový fonograf: Naslouchejme zvuku historie. Harmonie. 2020, 4, s. 52-53. ISSN 1210-8081. Dostupné komerčně z: http://www.muzikus.cz/e-harmonie/?rocnik=2020