Filip Šír autorem článku o osobnosti českého šelaku

V květnovém vydání časopisu Harmonie (vyšlo 29. 4. 2020) vyšel článek Filipa Šíra  Gabriel Gössel: Největší český znalec šelakové éry Článek přináší kromě stručné Gösslovi biografie taky příběh přátelského a kolegiálního partnerství, které mezi Šírem a Gösselem. Je zde popsána především role Gabriela Gössela jako velkého znalce české zvukové produkce, především šelakových gramodesek a jeho významný podíl na výzkumu v projektu Nový fonograf. Závěrečná část je věnována konkrétním výstupům z této spolupráce, především krátkému shrnutí vydaných publikací.

CITACE: ŠÍR, Filip. Gabriel Gössel: Největší český znalec šelakové éry. Harmonie. 2000, 5(). ISSN 1210-8081. Číslo volně dostupné na stránkách časopisu: http://www.muzikus.cz/save/1/elektronicka-vydani/c1f9b5abbc287ee6047eeef9410aedc0/index.php?idc=52297