Tým Nového fonografu objevil nahrávku projevu TGM

Dne 4. 3. 2020 se uskutečnila tisková konference Národního muzea k objevu unikátní nahrávky projevu Tomáše Garrigue Masaryka, jenž byl prosloven k příležitosti jeho osmdesátých narozenin 7. 3. 1930. Letos uběhlo od prezidentova narození 170 let.

Tiskové konference se zúčastnil generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, ředitel Historického muzea Národního Marek Junek a za České muzeum hudby projekt Nový fonograf Filip Šír.

Na začátku zazněl samotný projev. Úvodního slova se ujal Michal Lukeš. Ve své řeči se zaměřil na úvodní popis sbírek zvukových dokumentů ve sbírkách Národního muzea a na představení projektu Nový fonograf, jehož hlavním záměrem je ochrana a digitalizace historických zvukových nosičů (fonografických válečků, šelakových gramodesek atd.). Dále se věnuje také zařízení Endpoint, které umožňuje přehrání a digitalizaci fonografických válečků. Na závěr shrnul obsahu prezidentského projevu.

Následně se slova ujal Filip Šír, který zhodnotil význam objevu nahrávky. Věnoval se také samotnému fonografickému válečku (parlograf váleček), který sloužil podobně jako v pozdější době diktafon ke krátkodobému záznamu zvuku a tudíž lze považovat za zázrak, že se na něm projev dochoval. Dále zdůraznil význam projektu Nový fonograf a jeho roli v záchraně zvukového kulturního dědictví.

Jako poslední promluvil Marek Junek, který popsal průběh oslav Masarykových narozenin a doplnil původ fotografické dokumentace (sbírky Národního muzea).

Nahrávka byla pořízena televizním kanálem ČT24 a původně byla vysílána jako živý přenos prostřednictvím ČT24 plus. V současné době na jejích stránkách není záznam k dispozici, proto vám přinášíme záznam celé tiskové konference prostřednictvím našeho Youtube kanálu New Phonograph.

Odkaz na celý záznam: https://www.youtube.com/watch?v=iD71WG0qAYg

Záznam ČT24 Plus

4. 3. 2020

Nahrávka vysílání