14. listopadu 2018 se v budově Českého muzea hudby v Karmelitské ulici na pražské Malé Straně uskutečnila tematická exkurze studentů Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU. Hlavní náplní návštěvy skupiny studentů předmětu „Uchovávání kulturního dědictví“ a jejich vyučujících z KISK bylo nahlédnutí pod pokličku dosud poněkud přehlíženého pole v rámci ochrany kulturního dědictví, a to péče o historické zvukové nosiče.

Právě v prostorách Českého muzea hudby, jež je institucionální součástí Národního muzea, postupně vzniká specializované zvukové studio, které by mělo být jakýmsi stavebním kamenem budoucí ochrany zvukového kulturního dědictví v České republice. Dopomoci k tomu má právě i pětiletý projekt NAKI s názvem Nový fonograf, v době jehož trvání budou vytvořeny a odzkoušeny základní pracovní postupy a nástroje k ochraně nejstarších zvukových nosičů, zejména fonografických válečků a standardních gramofonových desek. Studenti semináře KISK tak měli unikátní možnost vidět, jak se rodí nový sub-obor ochrany kulturního dědictví a jeho pracovní náplň. Kromě základních informací o sbírkách zvukových nosičů, podmínek jejich uchování či stavu jejich evidence byli studenti seznámeni jednotlivými členy projektového týmu také o východiscích a základech pracovních postupů, které Nový fonograf rozvíjí. Studenti si prošli celou „pracovní linkou“ od čištění a konzervace nosičů, přes jejich digitalizaci, evidenci až po zpřístupnění jejich obsahu. Zblízka si tak mohli prohlédnout nosiče, jednotlivá zařízení a specializované technologie, případně si je vyzkoušet a „osahat“. Tečkou za interaktivní exkurzí byla přednáška v předmětu Blok expertů, nazvaná Zvukové kulturní dědictví v České republice. Tato se uskutečnila následujícího dne již na půdě brněnské univerzity, na které vystoupil a diskutoval vedoucí projektu Nový fonograf a koordinátor digitalizace zvukových dokumentů v Národním muzeu, Filip Šír.