Manažer projektu Nový fonograf Filip Šír vystoupil 15.11. 2018 na Bloku expertů KISK (Kabinet informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity) s přednáškou Zvukové kulturní dědictví v České republice.