Bio

  • helena.novotna@mail.muni.cz

Helena Novotná je řešitelkou dílčích úkolů ve výstupech v podobě odborných textů. Kromě toho se podílí na koordinaci lektorského týmu pro předměty vyučované na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity (dále KISK). V problematice ochrany zvukových dokumentů je aktivní od roku 2014. Obě její kvalifikační práce se týkaly této problematiky. V bakalářské práci se zaměřila na praktickou realizaci průzkumu zvukových dokumentů v paměťových institucích. Významnou součástí magisterské diplomové práce, kterou na KISKu obhájila v roce 2018, je modelové řešení dlouhodobého uchovávání mechanických typů zvukových dokumentů. Helena Novotná v minulosti prezentovala problematiku ochrany zvukových dokumentů na konferencích v českém prostředí. Zúčastnila se také konference pořádané International Assocciation of Sound Archives v roce 2015 v Paříži a v roce 2016 ve Washingtonu D. C. Zde formou posteru představila průzkumy zvukových dokumentů provedené v České republice ve srovnání s průzkumy z projektu Save Our Sounds od British Library.