Bio

V letech 1994–2014 působila jako ředitelka Knihovny AMU v Praze. Systematicky se zde věnovala zejména implementování nových informačních technologií, zavádění standardů a problematice digitalizace a zpřístupňování primárních dokumentů. Řešila řadu projektů v této oblasti. Vyučovala externě na FF UK. Podílela se na tvorbě celostátní metodiky metadatového popisu speciálních typů dokumentů (tištěné hudebniny, audio, video, filmy), problematice zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací a specifikům metadatového popisu a zpřístupňování netextových typů těchto prací.

Od roku 2014 se znovu intenzivně věnuje problematice evidence, popisu, ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových záznamů. S Filipem Šírem usiluje o nastolení potřebných podmínek a koordinace na národní úrovni. Je mj. spoluautorkou návrhu Koncepce pro uchovávání, digitalizaci a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR. Věnuje se osvětové činnosti, podílí se vedení seminářů a workshopů v ČR, prezentuje a publikuje na toto téma v ČR i v zahraničí. Je individuální členkou International Association of Sound Archives, účastnila se výročních konferencí v roce 2015 Paříži, 2016 ve Washington D. C., 2017 v Berlíně a 2019 v Hilversum – na posledních třech prezentovala aktuální otázky této problematiky v ČR.

V současné době pracuje v Národní technické knihovně jako koordinátor portálu Národní fonotéka.

V projektu Nový fonograf je odborným garantem za oblast metadatového popisu zvukových nosičů a jejich zpřístupňování a konzultantem z titulu své muzikologické kvalifikace. Podílí se na řízení projektu a dalších dílčích úkolech.

 

Publikace