Michal Studničný

Bio

Michal Studničný je absolvent Vyšší odborné školy informačních služeb v oboru Informační management: Služby muzeí a galerií. V letech 2012-2018 působil v Národním muzeu – Českém muzeu hudby jako dokumentátor na hudebněhistorickém oddělení. Jeho náplní práce byla správa, ochrana, evidence, výstavní činnost (výstavky: Hudebníci na cestách a za odpočinkem – rovněž i článek k výstavce na portálu Muzeum 3000, Foersterovské Vánoce, Karel Kryl, Jan Kubelík, Reklamní grafika na notových tiscích) a digitalizaci muzejních sbírek. Od roku 2018 působí v Českém muzeu hudby jako kurátor fonotéky a kromě správy sbírky se také podílí na revitalizaci fondu fonotéky. O stavu evidence fonotéky Českého muzea hudby prezentoval v roce 2016 příspěvek na konferenci BAAC (Baltic Audiovisual Archival Council) v litevském Vilniusu. Od roku 2014 studuje dálkově na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský obor Informační studia a knihovnictví. V rámci projektu Nový fonograf se zaměřuje na obrazovou digitalizaci zvukových dokumentů, podílí se stavbě digitalizačního fotostudia (laboratoře) a podílí se na výzkumu nejlepších postupů věrohodného zachycení především gramofonových desek a jejich etiket ve spolupráci s předními odborníky v oblasti focení a digitalizace historických památek. Mimo jiné také koordinuje veškerou činnost ve fotostudiu. Jedním z výstupů této činnosti je chystaná metodika: Zachycení věrohodného obrazu etiket gramofonových desek.