Michal Studničný

Bio

Michal Studničný je od roku 2018 kurátorem sbírky fonotéky – archivu zvukových nosičů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (dále jen NM-ČMH). V úloze kurátora plní činnosti pro systematické uspořádání sbírky, její doplňování o nové sbírkové předměty a usiluje o optimalizaci celkového stavu fondu.

V rámci projektu Nový fonograf se v první fázi zaměřil na obrazovou digitalizaci zvukových dokumentů, podílel se na vytvoření  a na úpravách digitalizačního fotostudia (laboratoře) a na výzkumu nejlepších postupů pro věrohodné zachycení především gramofonových desek a jejich etiket ve spolupráci s předními odborníky v oblasti focení a digitalizace historických památek. Mimo jiné také koordinuje veškerou činnost ve fotostudiu. Jedním z výstupů této činnosti je metodika Zachycení věrohodného obrazu etiket gramofonových desek, která byla publikována v roce 2020 na níž se podílel. Metodika  nyní prochází certifikací.

Od roku 2018 rovněž spolupracuje s týmem Nového fonografu na organizaci postupného zpracovávání fonotéky NM-ČMH, které byly dosud pouze evidovány. Na řadu tak nyní přijdou diskotéky význačných osobností české hudební scény, nahrávky z pozůstalostí R. A. Dvorského, Jaroslava Ježka nebo Karla Vlacha aj., či na výběr “specialit” jde  např.o nejstarší nahrávky árií z českých i zahraničních oper v podání interpretů spolku tzv. Tesařovské opery na fonografických válečcích. Právě díky projektu Nový fonograf se tyto unikátní sbírky, jako historické kulturní dědictví, daří systematicky zpracovávat a uchovávat pro další generace.

V letech 2019-2020 byl součástí mezioborového interního grantu v rámci vědy a výzkumu Průkopníci byznysu se zvukem: počátky obchodu, distribuce a šíření nejstarších zvukových nosičů před první světovou válkou v českých zemích. Výstupem tohoto projektu je odborný článek v periodiku Národního muzea Českého muzea hudby Musicalia. A prezentace na kongresu IAML, který se bude konat v roce 2022. Během grantu uplatnil své znalosti z oblasti genealogie (je absolvent základního a pokročilého kurzu v tomto oboru, který pořádal spolek České genealogické a heraldické společnosti v Praze, jejíž  je i členem).

V letech  2021-2022 naváže  na tento grant, tentokrát se však se svým týmem zaměří na období první republiky. Výstupem pak bude databáze prodejců formou interaktivní webové mapy Prahy, kde si budou uživatelé prohlížet adresy obchodů a životní příběhy jejich majitelů. Tento projekt  má název Obchodníci se zvukem II: Osobnosti prodeje gramofonových desek v prvorepublikovém Československu.

Mimo jiné se podílí na spolupráci revize metodiky zpracovávání v rámci ČMH s ohledem na potřeby popisu zvukových nosičů ve všech paměťových institucích., nejen v knihovnách. Tato práce by také měla směřovat k užší spolupráci s Radou pro katalogizační politiku v Národní knihovně.

Publikační činnost a aplikovaný výzkum (výběr)

  • GÖSSEL, Gabriel et al. Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2019, 11(2) [cit. 2020-07-04]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/ProIn2019-2-4.

  • GÖSSEL, Gabriel, Martin MEJZR, Michal STUDNIČNÝ a Filip ŠÍR. Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2019, 11(2) [cit. 2020-07-08]. ISSN 1804-2406.

  • Fonografický poklad v Technickém muzeu v Brně. Nový fonograf: Naslouchejme zvuku historie [online]. 4WORKS Solutions, 2018 [cit. 2021-5-10]. Dostupné z: https://novyfonograf.cz/publikace/fonograficky-poklad-v-technickem-muzeu-v-brne/.

  • STUDNIČNÝ, Michal a Filip ŠÍR. Specializovaný nástroj na uchycení gramofonových desek. Praha: Národní muzeum, 2018 (rok uplatnění 2019).

Přejít nahoru