Michal Studničný

Bio

Michal Studničný je absolvent Vyšší odborné školy informačních služeb v oboru Informační management: Služby muzeí a galerií. V letech 2012-2018 působil v Národním muzeu – Českém muzeu hudby jako dokumentátor na hudebněhistorickém oddělení. Jeho náplní práce byla správa, ochrana, evidence, výstavní činnost (výstavky: Hudebníci na cestách a za odpočinkem – rovněž i článek k výstavce na portálu Muzeum 3000Foersterovské VánoceKarel KrylJan KubelíkReklamní grafika na notových tiscích, Supraphon ve fonotéce Národního muzea – Českého muzea hudby) a digitalizaci muzejních sbírek. Od roku 2018 působí v Českém muzeu hudby jako kurátor fonotéky a kromě správy sbírky se také podílí na revitalizaci fondu fonotéky.
O stavu evidence fonotéky Českého muzea hudby prezentoval v roce 2016 příspěvek na konferenci BAAC (Baltic Audiovisual Archival Council) v litevském Vilniusu. Od roku 2014 studuje dálkově na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bakalářský obor Informační studia a knihovnictví. V rámci projektu Nový fonograf se zaměřuje na obrazovou digitalizaci zvukových dokumentů, podílí se na úpravách digitalizačního fotostudia (laboratoře) a na výzkumu nejlepších postupů věrohodného zachycení především gramofonových desek a jejich etiket ve spolupráci s předními odborníky v oblasti focení a digitalizace historických památek. Mimo jiné také koordinuje veškerou činnost ve fotostudiu. Jedním z výstupů této činnosti je chystaná metodika: Zachycení věrohodného obrazu etiket gramofonových desek.

Publikační činnost a aplikovaný výzkum (výběr)

  • GÖSSEL, Gabriel et al. Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2019, 11(2) [cit. 2020-07-04]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: https://doi.org/10.5817/ProIn2019-2-4.

Přejít nahoru