Virtuální exkurze pro studenty KISK

V prosinci 2020 uspořádal tým Nového fonografu Národního muzea pro studenty Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity virtuální exkurzi na téma Ochrana a digitalizace standardních gramofonových desek. V rámci exkurze mohli studenti nahlédnout do zákulisí ochrany a digitalizace zvukových nosičů, seznámit se se členy týmu Nového fonografu a prostředím Národního muzea – Českého muzea hudby.

Program exkurze

Itemizace (Michal Studničný)

Příběh zvukové nahrávky coby sbírkového předmětu v paměťové instituci začíná nabytím (či jak se v muzejnické praxi říká – přírůstkem) a jejím zařazením do příslušného evidenčního systému. Pokračuje identifikací její formy a vizuálního obsahu, a zhodnocením jejího fyzického stavu, případně kulturního přínosu. 

Konzervace (Martin Mejzr)

Základním předpokladem jakéhokoliv dalšího nakládání se zvukovými nahrávkami je uchování a ochrana jejich současného stavu. Celý proces zaujímá šetrnou manipulací a správné zacházení s fyzickými nosiči, dále propracované přístupy čištění, označení nahrávek a jejich umístění do nových obalů až po zajištění podmínek jejich dlouhodobého uložení.

Fotografování (Kateřina Figarová)

Po procesu šetrného očištění a přebalení zvukových dokumentů nastává fáze obrazové digitalizace. K těmto účelům slouží speciální fotostudio, ve kterém je umístěn fotoaparát a příslušenství pro obrazovou digitalizaci různorodých předmětů z paměťových institucí. Cílem tohoto kroku je zaměření se na to, jak nejlépe obrazově snímat zvukové dokumenty.

Evidence (Petra Mišáková)

Katalogizace je nedílnou součástí procesu evidence a zpracování fondů, které příslušná instituce vlastní. Nahrávky jsou katalogizovány, tj. nosič a jeho obsah jsou popisovány podle stanovených pravidel tak, aby mohla vzniknout elektronická knihovní a diskografická databáze.

Digitalizace (Geoff Tyson)

V této etapě je klíčovou osobou zvukový inženýr, který určí vhodné nástroje pro vytvoření věrné digitální kopie a následné vytvoření digitální složky, která zahrnuje jak digitální obraz zvukové stopy nosiče, tak dokumentaci procesu přenosu analogového zvuku do digitální stopy. Digitalizace je nezbytným krokem pro uchování i zpřístupnění nahrávky.

Zpřístupnění (Filip Šír)

Posledním krokem přiblížení nahrávky k posluchači je její zpřístupnění prostřednictvím uživatelsky přívětivého digitálního prostředí. Konkrétně to znamená, že soubory s nahrávkami jsou v obrazové i zvukové podobě převáděny do digitální knihovny Kramerius. Zpřístupněním se nahrávka dostává k uživateli a proces digitalizace dosahuje svého primárního cíle.

Fotogalerie