Členové týmu Nového fonografu vystoupí na jubilejní 55. konferenci ARSC 2021

Jubilejní 55. konference ARSC (Association for Recorded Sound Collections) se uskuteční virtuálně. Přidejte se k nám on-line a nenechejte si ujít novinky z výzkumu oblasti historie českých zvukových nahrávek a zvukového průmyslu. Filip Šír, Martin Mejzr a Michal Studničný vystoupí v pátek 15. 5. v rámci přednáškového bloku Eastern European Recorded Sound.

Do králičí nory s V+W: Nové přístupy zjišťování informací, které umožňují doplnění příběhu o českých umělcích v emigraci za 2. světové války
Maristella Feustle, University of North Texas, Filip Šír

Voskovec a Werich byli čeští komici a průkopníci slavných avantgardních představení v Osvobozeném divadle. Oba byli v roce 1939 donuceni emigrovat z Československa do USA. Tento příspěvek navazuje na výzkum prezentovaný na loňské konferenci ARSC, ukazuje nové objevy v procesu a postupu získávání informací a dokumentů o komické dvojici V + W v souvislosti s jejich prací v USA během druhé světové války.

Nové nahrávky na skladě! Počátky prodeje zvukových nahrávek v Čechách po roce 1900 se zaměřením na vybrané pražské prodejce. 
Martin Mejzr, Michal Studničný
Tento příspěvek představí projekt, jehož cílem je systematický výzkum a mapování trhů fonografických válečků a gramofonových desek se zaměřením na Prahu a další česká města v kontextu rozmachu zvukového průmyslu ve střední Evropě. Cílem projektu je zaměřit se na neznámé a dosud nezmapované období distribuce a šíření nejstarších zvukových nosičů v českých zemích, obchodní praktiky a strategie prodejců a sortiment jejich produktů.