Základní podmínky a postupy dlouhodobé fyzické ochrany fonografických válečků a standardních gramofonových desek

Autorský kolektiv: Anthony Allen, Martin Mejzr, Helena Novotná, Filip Šír

Metodika s názvem „Manipulace s historickými zvukovými nosiči a jejich ochrana: základní podmínky a postupy dlouhodobé fyzické ochrany fonografických válečků a standardních gramofonových desek“ je určena pracovníkům paměťových institucí, kteří při své odborné práci přicházejí do kontaktu s historickými zvukovými nosiči, v tomto případěs fonografickými válečky a standardními gramofonovými deskami. Text je určen historikům, archivářům, konzervátorům, restaurátorům, správcům příslušných archivních fondů a depozitářů, dále také knihovním, muzejním a galerijním pracovníkům, vlastníkům sbírek zvukových nosičů, studentům relevantních oborů a odborné veřejnosti se zájmem o problematiku zvukového kulturního dědictví.

Metodika byla schválena Ministerstvem kultury České republiky 25. 5. 2020.  

Osvědčení o uznání metodiky i Metodiku samotnou si můžete přečíst níže (po rozkliknutí obrázku se zobrazí celý soubor).

Osvědčení o uznání uplatněné metodiky

Metodika