Autorka a autor článku:

SOŇA VESELÁ, MICHAL STUDNIČNÝ

_____________

Dne 14.7.2019 byl zahájen již 70. ročník konference IAML (International Associaton of Music Libraries and Sound archives and Documentation Centres) v Krakově. Pro konferenci bylo vybráno druhé nejlidnatější polské město. Krakov je historickou rezidencí místních králů, s hradem Wawel a sídlí zde nejstarší univerzita v Polsku. Má bohatou historii, kulturu a zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO.

Na Jagellonské univerzitě, kde se konference konala, se sešli zástupci hudebních knihoven, archivů či hudebních center z celého světa a u této akce nemohl chybět ani tým projektu Nový fonograf v zastoupení Filipa Šíra, Soni Veselé, Martina Mejzra a Michala Studničného (přičemž 2 posledně jmenovaní jsou rovněž členové interního grantu Národního muzea).

Druhý den konference 15.7. 2019 v pondělí byl do odpoledního programu zařazena prezentace Filipa Šíra o publikaci Gramatika etiket gramofonových desek. Prezentace měla oslovit především kolegy, jejichž pracovní náplní je evidence či katalogizace standardních gramofonových desek. Zábavnou formou seznámil účastníky s know-how Gramatiky – tedy jak lze za pomocí klíče rozluštit matriční číslo desky. Právě matriční číslo je jedinečný a unikátní identifikátor nosiče, dle kterého mohou uživatelé či katalogizátoři časově určit, kdy nahrávka vznikla. Dle prefixů a sufixů tohoto čísla lze rovněž určit, kdo nahrávku pořídil (zvukový inženýr), či zda se jedná o elektrickou nahrávku. Rovněž seznámil posluchače s vnitřní struktuře publikace, která je kategoricky abecedně dělená dle firem, které desky vydávaly a každé firmě je tabulka s rozsahem matričních čísel a s určenými letopočty vydání. Prezentace měla úspěch, neboť těsně po ní se rozpoutala živá diskuze na toto téma a mnoho zahraničních kolegů projevilo zájem podobnou publikaci vydat i ve své zemi.

Další část konference se věnovala propagaci menších či větších projektů z celého světa. K tomu sloužil tzv. poster session blok, kde si mohli účastníci konference prohlížet prospekty, plakáty a navázat osobní kontakt se zástupci těchto projektů. Což byla šance, jak využít této příležitosti k propagaci interního grantu Národního muzea Průkopníci byznysu se zvukem: Počátky obchodu, distribuce a šíření nejstarších zvukových nosičů před první světovou válkou v českých zemích dostala i česká výprava. Pracovníci Národního muzea Martin Mejzr a Michal Studničný při čtvrteční Poster session představili svůj plakát k projektu. Oslovili jím řadu návštěvníků konference a zodpověděli mnoho dotazů. Konverzace o tomto projektu pak vedla mnohé kolegy k zamyšlení, zda by mohli podobné náměty realizovat ve svých zemích. Toto téma je totiž globálně nezpracované a proto byl o problematiku prodejců historických zvukových dokumentů velký zájem. Čeští zástupci byli osloveni například kolegy z knihovny v New Yorku, kteří projevili velký zájem o informace k českému projektu, protože chtějí realizovat podobný projekt mapování prodejců historických zvukových nosičů pro New York.

Každý člen Nového fonografu během celého týdne navštěvoval přednášky, které se tematicky blížily jeho vlastnímu zaměření a práci v projektu, aby získal přehled o světových trendech a novinkách ve svém oboru. Všichni zástupci Nového fonografu považuji cestu za velmi přínosnou, především v oblasti úspěšné propagace svého grantového projektu a pro získání  řady nových poznatků.

Těšíme se na další ročník konference IAML 2020, který se bude konat v Praze.